Hjemmeside for Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vi jobber for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Regionale landbruksråd:

Øst, Innlandet, Vestland, Agder, Rogaland, Midt-Norge, og Nord-Norge

Kommende møter:

Siste nytt fra regionene: