Årssamling 2021

Årssamlinga vert på Hardangerfjord Hotel i Øystese torsdag 4. og fredag 5. november.

Program:

Torsdag 4. november

Kl. 15.00                    Velkommen ved leiar Lars Bø, Felleskjøpet Agri

Sak 1            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2            Val av to representantar til å underskrive protokollen

Sak 3            Årsrapport for Landbruksrådet 2020/21

Sak 4 A         Rekneskap for Landbruksrådet 2020

Sak 4 B         Status for rekneskapen pr 13.10.2021 vert lagt fram

Sak 5             Prioriterte arbeidsoppgåver for Landbruksråd 2021/22

  • Arbeidsform i landbruksrådet.
  • Ny regjeringsplatform, korleis finne handlingsrommet.
  • Viktige FOU-prosjekt  – Søknader frå NIBIO
  • Redusert klimaavtrykk frå Vestlandsjordbruket

Sak 6            Budsjett for Landbruksrådet 2022

Sak 7             Val i samsvar med retningslinjene for Landbruksråda
                                    (Ole Ivar Sognnes og Margun Myrmæl Øren)

Kl. 17.00                    Besøk/orientering bygdemeieriet
Kl. 18.00                    Møteslutt    
Kl. 19.30                    Middag og sosialt samvær i salongen       

Fredag 5. november

Kl. 8.30          Møtstart ved ordstyrar

Kl. 8. 45   Tema til informasjon og drøfting.
A.  Frå bås til lausdrift,  v/ Torbjørn Haukås, NIBIOB.
B. Landbrukssamvirke, visjonar og utfordringar, v/ Gaute Lendvik, direktør i Norsk Landbrukssamvirke
C. Satsing på frukt og grønt – v/ Ivar Slinde, Gartnerhallen
D. Koordinering av klimaarbeidet, bonde – bedrift. v/ Koordinator Frøydis Haugen  

     

Denne saken ble publisert: 22. oktober 2021