Bio Valley – Norges fremste bioøkonomiske miljø

Bio Valley er Innlandets store satsing for å følge opp Fylkeskommunenes bioøkonomistrategi. Landbruksråd Innlandet, med sine medlemsorganisasjoner, er en viktig del av denne satsingen.

Styringsgruppe og sekretariat for Bio Valley

Strategier for Bio Valley:

 • Befeste Innlandet og merkevaren Bio Valley som det nasjonale navet innen bioøkonomi gjennom aktiv kommunikasjon og målrettet påvirkningsarbeid og myndighetskontakt.
 • Mobiliserer regioner, kommuner og næringsliv til samhandling og for å tiltrekke bedrifter, investorer og kapital til Innlandet.
 • Skape samhandlingsarenaer både lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Etablere overordnet nettverk blant aktører innen bioøkonomi i Innlandet for å skape samarbeid på tvers av etablerte klynger og næringsliv, samt etablere Bio Valley som et kompetansenettverk for bioøkonomi.
 • Skape og utvikle relasjoner til viktige aktører utenfor regionen både nasjonalt og internasjonalt

Styringsgruppa

 • Kjersti Bjørnstad, leder, fylkespolitiker
 • Per Gunnar Sveen, nestleder, fylkespolitiker
 • Haavard Elstrand, Fylkesmannen Innlandet
 • Astrid Simengård, Landbruksråd Innlandet
 • Engebret Dæhlin, Skogklynga NWC
 • Elisabeth Gjems, Bondelagene
 • Kristiane Haug Berg, NCE Heidner
 • Jon Kristiansen, NHO Innlandet
 • Ketil Kjenseth, Stortingspolitiker

Denne saken ble publisert: 10. oktober 2019