Involvering av bonden i det grønne skiftet

Det kommer stadig flere rapporter om klimautfordringene og hvordan disse skal løses. Så langt kan det virke på oss i næringa som at det er vi som er problemet.

Bondens problemstillinger blir forskning!

Skrevet av Jørn Magne Vaag, leder for arbeidsutvalget i Midtnorsk Landbruksråd

Det er beitende dyr, kjøtt og melk produsert på grasarealer og foredlet i regionen som blir fremstilt som klimaverstingen. Arealer hvor det ikke kan dyrkes korn eller grønnsaker.

Politikk bør utformes med bakgrunn i kunnskap. Vi må fortsette å jobbe for at rapportene som skal danne grunnlaget for de politiske avgjørelsene i Norge, har sitt utspring nettopp her. På den måten sikrer vi at tiltakene vil få effekt i norsk landbruk.

Vi ser på klimautfordringene som muligheter for Norsk landbruk. Landbruket har skrevet en avtale med staten hvor vi forplikter oss til å redusere klimautslippene fra matproduksjonen. Det er allerede utarbeidet en tiltakspakke, landbruket har satt seg ved rattet og tatt styringa.

Dette gir et godt grunnlag for videre verdiskapning på våre fantastiske råvarer. På denne måten skal vi styrke konkurransekraften til Norsk mat.

Skal vi nå disse målene trenger vi forskning og utvikling. Vi trenger å utvikle innovasjoner. Det er avgjørende at landbruket i denne utviklingen innehar høy bestillerkompetanse. Bonden må være sentral. FoU prosjekter må være godt forankret og gjerne bestilt av bonden.

Det er allerede mange gode prosjekter under utvikling. De har som mål å sikre en bærekraftig matproduksjon. De fleste av disse tar utgangspunkt i bedrifter, eller samarbeid mellom bedrifter før, eller etter bonden i verdikjeden.

Gjennom prosjektet Grønn Forskning har vi i Midt-Norge lyktes med å utvikle et verktøy som sikrer bonden medvirkning i FoU prosjektene.

Grønn Forskning

Produksjonen i jordbruket er fordelt på mange små produksjonsenheter. Dette fører til at jordbruks- næringa har mindre kapital og ressurser tilgjengelig for innovasjons- og forskningsarbeid, enn andre sektorer med få store aktører med sterk økonomi.

Derfor ble Grønn Forskning Midt-Norge etablert i 2008, og er et unikt prosjekt i landet. Prosjektet gir bønder i regionen mulighet til å løfte opp relevante problemstillinger og gjør forskningen på disse tilgjengelig for bonden.

Det er jobbet fram kunnskap, nettverk og arbeidsmåter som vil være viktig for landbruket å ta vare på og utvikle framover.

Grønn Forskning vil gjennom sin arbeidsmetodikk også sikre brukermedvirkning ved utvikling av ny teknologi og nye innovasjoner.

Det er særdeles viktig at vi nå greier å ta vare på verktøyet Grønn Forskning for å lykkes i å sikre involvering og forankring hos bonden, i utvikling av grønn forskning, innovasjon og teknologi.

Det overordnede målet er å bidra til å styrke konkurransekraften til Norsk landbruk. Gjennom samarbeid og samhandling skal vi sikre en bærekraftig og klimavennlig matproduksjon, basert på relevant kunnskap.

Bonden er viktigst for å lykkes i det grønne skiftet!

Denne saken ble publisert: 12. november 2020