Kompetansebehov og kursjungel

Næringas kompetansebehov og kursjungelen. Dette var tema under årssamlingen til Landbruksråd Innlandet denne uka. I tillegg oppfordrer årssamlingen organisasjonene om å sette psykisk helse eller et "vedlikeholdsprogram for bonden" på agendaen.

Fagskolen Innlandet v/Hiilde Hauge Langeland og NLR Innlandet v/Harald Solberg holdt hvert sitt innlegg om kompetanse og kurs. Dette engasjerte og i gruppediskusjonene kom det fram gode innspill som kurs og utdanningstilbyderne kan ta med seg tilbake.

Leder i Landbruksråd Innlandet, Åse Sundvor og utsendingene fra de ulike medlemsorganisasjonene.

Fagskolen gir tverrfaglig yrkesfaglig høyere utdanning

Fagskolen gir mulighet for å formalisere og hente studiepoeng etter endt fagbrev eller agronom. Fagskolen Innlandet har etter jevn og god jobbing med studietilbudet for landbruksfag i høst fått fagområdeakkreditering for landbruksfag, dvs at de kan utvikle kurstilbud uten at det trenger å gå gjennom NOKUT for godkjenning av studieplanen.

De tilbyr fagspesifikke kortere utdanninger, og en fagskolegrad på 120 studiepoeng gir studiekompetanse for de som trenger det. De tilbyr en tverrfaglighet mellom landbruket og tekniske fag, som er mer ettertraktet etterhvert som annen utdanning er blitt mer teoretisk.

NLR tilbyr blant annet kurs som gir sertifisering

De tilbyr Sertifiseringskurs som bonden trenger for sitt daglige arbeid. Herunder kommer autorisasjonskurs, gnagerkurs, kurs i varme arbeider og praktisk HMS-kurs. Annen sertifisering som åkersprøytekontroll kan de også hjelpe til med.

NLR og Fagskolen har et samarbeid om kurstilbudet og mer er på gang.

Vedlikeholdsprogram for bonden

Diskusjonen rundt kurstilbud og utdanningsbehov spente vidt. Her er eksempler både på kurs vi har og som kan formaliseres gjennom Fagskolen eller Høyskolen med studiepoeng for de som ønsker, OG det er eksempler på kurs det kan være behov for:

 • Arbeidsgiverkurs som Bondelaget, Gartnerhallen m.fl kjører – passer kanskje under studieprogrammet «Bonden som Bedriftsleder»
 • Psykisk helse bør inn i fagskolekursene – praktisk rettet
 • Dyrevelferd, dyrehelse og dyreatferd
 • Biffakademiet og biffskolen
 • Norsvinskolen
 • Fjørfeskolen
 • Formidlingskurs
 • Bonden som byggherre – gjøre bonden til en aktiv og kritisk aktør i møte med leverandører
 • Bonde fra A til Å! Mange bønder mangler kompetanse på det å være bonde
 • Kurs i landbrukspolitikk
 • Markedsføring av næringa – vi trenger influenserkurs – influenserstøtte fra alle organisasjoner – et spleiselag
Fra gruppediskusjonene om kurs og kompetanse

Samvirkedag og Landbrukshelg

Punktene fra kursdiskusjonen kom også fram i behandling av arbeidsplanen for 2022. Tidligere har Landbruksrådet arrangert temakonferanse for lokale tillitsvalgte. Det viser seg nå å være vanskelig å få alle store organisasjoner til å samle seg om felles regionlae samlinger for lokale tillitsvalgte. Men, i 2022 skal det arrangeres en dagskonferanse med fokus på samvirkets betydning for norsk landbruk, vi skal planlegge for Landbrukshelg i 2023, og vi skal øke fokuset på å markedsføre næringa gjennom egne influensere. I tillegg ønsker årssamlingen å oppfordre alle medlemsorganisasjoner om å sette psykisk helse eller et «vedlikeholdsprogram for bonden» på dagsorden. NLR Innlandet leder prosjektet Trygg Bonde der Bondens nettverk i alle kommuner i Innlandet er et mål.

NLR Innlandet og Gartnerhallen inn i Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av en tillitsvalgt fra Tine, Nortura, Felleskjøpet, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Bygdeungdomslaget. I tillegg ønsker Landbruksråd Innlandet å ha med to medlemsorganisasjoner til i AU, og NLR Innlandet og Gartnerhallen Mjøsen ble valgt inn i AU for to år.

Åse Sundvor fra Bondelaget ble valgt til leder og Thomas Meyer French fra Tine ble valgt til nestleder.

Denne saken ble publisert: 11. november 2021