Kunnskapsutveksling og valg av nytt arbeidsutvalg

Ole Paulsen fra Tine og Åse Sundvor fra Bondelagene ble valgt til hhv leder og nestleder i Landbruksråd Innlandet under årssamlingen. Tyr og Gartnerhallen kom inn som nye organisasjoner i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består nå av:

 • Ole Paulsen, Tine, leder
 • Åse Sundvor, Bondelagene, nestleder
 • Ole Bjørner Flittie, Felleskjøpet Agri
 • Jon Einar Høystad, Nortura
 • Trond Klaape/Annette Jørstad, Bonde- og småbrukarlagene
 • Øyvind Nordrum, Tyr
 • Nils Olve Gillund, Gartnerhallen
 • Sivert Lindstad, Bygdeungdomslagene

Kunnskapsutveksling

Landbruksrådet skal være en arena for kunnskapsutveksling. Hva skjer i de enkelte organisasjoner? Denne gangen var det Tine og Felleskjøpet som orienterte med siste nytt fra organisasjonene. Nedskalering av mjølkeproduksjon var tema for begge organisasjoner. Prisutjevningsordning og kornkvalitet var også på agendaen da Ole Paulsen fra Tine og Ole Bjørner Flittie fra Felleskjøpet Agri orienterte årssamlingen.

Ole Paulsen fra Tine orienterte om Tines mål framover. Han ble også valgt til ny leder i arbeidsutvalget.
Ole Bjørner Flittie fra Felleskjøpet Agri
Årssamlingen. Her ser vi deler av arbeidsutvalget på første benk: f.v. Ole Bjørner Flittie, Ole Paulsen og Åse Sundvor.

Fra arbeidsplanen

Høyest på prioriteringslista står temakonferanse høsten 2020. Forøvrig ble AUs forslag til arbeidsplan ble støttet av årssamlingen:

 • Samhandlingsarenaer
  • Årlig møte for medlemsorganisasjonene i Innlandet (tillitsvalgt og ansatt ledelse) der dagsaktuelle temaer blir tatt opp og diskutert
  • Fast sak i Arbeidsutvalget der politiske og markedsmessige utfordringer blir belyst og diskutert
  • Jevnlige møteplasser/dialog med org.ansatte i medlemsorganisasjonene
 • Inspirasjonsarena
  • Landbrukshelg 2021
 • Profilering av landbruket
  • Profileringsstrategi for landbruksnæringa (herunder industrien) i Innlandet
  • Bønder til torgs-arrangement – støtte regionale arrangement
 • Opplæring av tillitsvalgte i organisasjonene
  • Markedsføre aktuelle kurs i regi av Landbruk Arena/
  • Tilrettelegge for kurs for grunnivået til tillitsvalgte på tvers av organisasjonene i Innlandet (i samarbeid med Landbruk Arena)
  • Temakonferanse høsten 2020 for tillitsvalgte i Innlandet
 • Rekruttering og kompetanse
  • Støtte aktuelle kurs
  • Bidra til å nå ut i skolene med kunnskap om landbruk og matproduksjon
 • Bio Valley
  • Egen aktivitet fra arbeidsplanen for å bidra til Innlandets potensiale innen bioøkonomi
  • Bidra aktivt til gode beslutninger som tas hos regionale myndigheter og som påvirker våre rammebetingelser
 • Holde oss orientert om det som skjer hos andre

Denne saken ble publisert: 18. november 2019