Arbeidsutvalget i Landbruksråd Agder:

Om Landbruksråd Agder

Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å fremme landbrukets felles interesser i regionen.

Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Landbruksråd Agder er den regionale avdelingen av Norsk Landbrukssamvirke i Agder.

Medlemmer er: TINE SA, Nortura, Felleskjøpet Rogaland Agder, Aust-Agder Bondelag, Vest-Agder Bondelag, Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag, Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag, Landkreditt, GENO, Gartnerhallen, Pelsdyralslag Sør, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Landbrukstjenester Sør.

Besøk oss på:

Gyldenløvesgate 2 4611 Kristiansand

Postadresse:

Boks 298 4633 Kristiansand

Kontakt oss: