Siste nytt fra Innlandet:

Se flere nyhetssaker fra Innlandet

Arbeidsutvalget i Landbruksråd Innlandet:

Om Landbruksråd Innlandet

Landbruksråd Innlandet:

 • er bønder og samvirkebedrifter i Innlandet
 • er en møteplass for organisasjonene
 • skal være et supplement til de enkelte medlemsorganisasjoner i deres arbeid, særlig innenfor:
  • Arbeid med rekruttering til landbruk og landbruksrelatert virksomhet, samt oppfølging av yrkesutøvere og tillitsvalgte
  • Informasjon og relasjonsbygging overfor politikere, forvaltning og samfunnet forøvrig
 • Har en aktiv rolle i arbeidet med Bio Valley – det nasjonale bioøkonomiske navet:
  • mobilisere landbruket og industrien i Innlandet til nytenking og tettere samarbeid på tvers for økt vekst og verdiskaping innenfor den grønne verdikjeden.
  • hente ut synergier på tvers av ulike verdikjeder gjennom involvering av forsknings- og kunnskapsmiljøer, offentlig forvaltning, industrien og bøndene i Innlandet.

Besøk oss på:

Oppland Bondelag Kirkegata 70 2609 Lillehammer

Postadresse:

Kirkegata 70 2609 Lillehammer

Kontakt oss: