Arbeidsutvalget i Landbruksråd Øst:

Om Landbruksråd Øst

Landbruksråd Øst er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner i Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold.
Landbruksråd Øst skal fremme læring og nettverksbygging, samt bidra til koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå. Landbruksråd Øst skal også bidra til en koordinert samfunnskontakt i de fem fylkene og delta i utviklingen av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Besøk oss på:

Hvamsvegen 696 2165 Hvam

Postadresse:

Landbruksråd Øst c/o Akershus Bondelag, Hvamsvegen 696 2165 Hvam

Kontakt oss: