Siste nytt fra Vestlandet:

Se flere nyhetssaker fra Vestlandet

Arbeidsutvalget i Landbruksråd Vestland:

Om Landbruksråd Vestland

Landbruksråd Vestland er eit samarbeidsorgan for samvirkeorganisasjonane, fylkesbondelaga og småbrukarlaga i Vestland. Her har landbruksorganisasjonane ein møtestad og eit kontaktforum der dei kan ta tak i felles utfordringar.

Landbruksrådet skal vere ein arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalde og tilsette på regionalt nivå. Rådet skal drive med samfunnskontakt og delta i utvikling av grøn næring og bruk av regionale verkemidlar.

I arbeidsmåla for 2018-19 legg Landbruksråd Vestland mellom anna vekt på politisk arbeid for å sikre matproduksjon og auka verdiskaping for landbruket på Vestlandet. Dei vil arbeide for at Vestlandet opprettheld forskings- og utviklingskompetanse innan frukt, bær og grovfôrdyrking. Grøn kompetanse og brukarretta forskingsprosjekt står høgt på lista.

Besøk oss på:

Hafstadvegen 21 / Kokstadflaten 36 6800 Førde / 5257 Kokstad

Postadresse:

Hafstadvegen 21 / Kokstadflaten 36 6800 Førde / 5257 Kokstad

Kontakt oss: