Siste nytt fra Nord-Norge:

Se flere nyhetssaker fra Nord-Norge

Arbeidsutvalget i Nordnorsk Landbruksråd:

Om Nordnorsk Landbruksråd

Nordnorsk Landbruksråd (NNLR) er en ideell organisasjon bestående av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene. Vi består dermed av tillitsvalgte representanter fra Troms Bondelag, Nordland Bondelag, Finnmark Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Troms Bonde- og småbrukarlag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag, Gartnerhallen, TINE, Nortura, Allskog, Norsk Landbruksrådgivning, Landkreditt og Felleskjøpet Agri. Sekretariatet er plassert hos Troms Bondelag.

Nordnorsk Landbruksråd har til formål gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling.

Besøk oss på:

Hjørnegården Skjærran 1 9440 Evenskjer

Postadresse:

Postboks 24 9439 Evenskjer

Kontakt oss:

Referater og dokumenter