Arbeidsutvalget i Landbruksråd Rogaland:

Om Landbruksråd Rogaland

Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å fremme landbrukets felles interesser i regionen.

Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Besøk oss på:

Sandvikveien 21 4002 Stavanger

Postadresse:

Sandvikveien 21 4002 Stavanger

Kontakt oss: