Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Gjennom sine samvirkebedrifter er bønder blant de mest langsiktige investorene i norsk industri. Samvirkebedriftene sørger for 16 000 industriarbeidsplasser over hele landet, bidrar med verdiskaping basert på fornybare norske ressurser og sørger hver dag for at maten du spiser er trygg.

Med oljealderen på hell blir landbrukssamvirkenes jobb med å skape arbeidsplasser og verdier fra jord, skog og hav enda viktigere. Derfor jobber Norsk Landbrukssamvirke for å:

  • bedre matindustriens rammebetingelser
  • synliggjøre fordelene med å være organisert i samvirke
  • utvikle matindustrien og landbruket gjennom forskning og innovasjon
  • styrke eierne og tillitsvalgte gjennom kompetanseutvikling

På engelsk heter vi «Norwegian Agricultural Cooperatives»

Besøk også våre andre nettsider:

landbruk.no – nyhetsnettsted for deg som er opptatt av hvordan det norske landbruket utvikler seg
landbrukarena.no – vårt kurs- og kompetansetilbud for tillitsvalgte i landbruket