^Årssamling 2020

I år vert årssamlinga til Landbruksråd Vestland digitalt. Møtet vert på Skype 16. oktober klokka 10-12.

Program:
Kl. 10.00 Velkommen ved leiar Lars Bø, Felleskjøpet Agri

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Val av to representantar til å underskrive protokollen

Sak 3 Tema til debatt.
A. Korleis skape framtid for mjølkebruka i Vestland Innleiing ved Torbjørn Haukås, NIBIO
B. Nasjonal satsing på frukt og grønt, kva gjer me i Vestland? Innleiing ved Knut B. Hauso

Sak 4 Årsrapport for Landbruksrådet 2019/20
Sak 5 Avvikle Samarbeidsrådet med organisasjonsnummer

Sak 6 Rekneskap for Landbruksrådet 2019 (og status pr 1.10.2020)
Sak 7 Budsjett for Landbruksrådet 2021 – Inkludert søknader om støtte til prosjekt, NIBIO

Sak 8 Prioriterte arbeidsoppgåver for Landbruksråd 2020/21
Sak 9 Val i samsvar med retningslinjene for Landbruksråda (Valnemnd: Even Øyri, leiar og Ole-Ivar Aam Sognnes )

Kl. 12.00 Møteslutt

Denne saken ble publisert: 9. oktober 2020