Samhandlingsarena!

Landbruksråd Innlandet bør legge til rette for samhandlingsarenaer. Det var årssamlingens høyeste prioritet når arbeidsplan for 2021 ble diskutert. Ole Paulsen og Åse Sundvor ble gjenvalgt som leder og nestleder.

Samhandlingsarena viktigste arbeidsoppgave

De tillitsvalgte mente det var for tidlig å planlegge en stor temakonferanse allerede høsten 2021. Koronasituasjonen gjør alt så usikkert. Ellers la de vekt på at ungdommen og studenter trenger kunnskap om landbruk og matproduksjon.

AU tar disse innspillene med seg i arbeidet for 2021.

 • Samhandlingsarenaer!
  • for tillitsvalgte – temakonferanse høsten 2022
  • årssamling med temadel høsten 2021
  • for næringsutøvere – Landbrukshelga 2021 – på nye måter
  • for ansatte
  • Arena/møteplasser mellom LI og moderorganisasjonene
  • Oppfordre og støtte lokale arrangementer på tvers av organisasjoner
 • Rekruttering og profilering
  • Bio Valley
  • Utadretta arrangment
  • Støtte kurs
  • Informasjon inn i skolen og blant ungdom og studenter

Landbrukshelga blir digital Landbruksviku

Pga pandemien må Landbrukshelga i januar 2021 arrangeres på en annen måte. Vi tør rett og slett ikke invitere 200 bønder til ei helg på hotell slik situasjonen er nå.

Leder for programkomiteen, Åse Sundvor, orienterte om det alternative opplegget som finner sted 25.-29. januar 2021:

 • Podcast hver morgen med ulike tema
 • Webinar fredag formiddag
 • Bondepub på nett med underholdning fredag kveld

Mer informasjon om Landbruksvikua vil komme i desember.

Landbruksrådene skal evalueres

Styret i Norsk Landbrukssamvirke vedtok i vår at det skal gjennomføres en styreevaluering av de regionale landbruksrådene, med tanke på vurdering av framtidig finansiering.
Julie Nåvik Hval fra Norsk Landbrukssamvirke orienterte om dette i årssamlingen.

De tillitsvalgte ga innspill til Norsk Landbrukssamvirke på forankring av Landbruksrådenes mandat ute i organisasjonene, samt at evalueringen også måtte få en god prosess.

Evalueringen skal danne grunnlag for vedtak i årsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke i mai 2021.
.

Valg

Årssamlingen skal velge utvidet AU, samt leder og nestleder. Utvidet AU for to år ble valgt i fjor, og det gikk dermed ut i år.

Ole Paulsen fra Tine og Åse Sundvor fra Bondelaget ble gjenvalgt som hhv leder og nestleder for Landbruksråd Innlandet.

Åse Sundvor og Ole Paulsen fra et tidligere møte.

Denne saken ble publisert: 13. november 2020