Samvirke trenger flere unge bønder

Arbeidsutvalget i Midtnorsk Landbruksråd forteller oss med egne ord hvorfor vi fortsatt skal ha et samvirke - og hvordan det Midtnorske landbruket bidrar til det.

Olaf Aglen
  • Styremedlem i arbeidsutvalget i Midtnorsk Landbruksråd
  • Representerer Felleskjøpet
  • Driver melkeproduksjon på Otterøya i Trøndelag
  • Har drevet aktivt siden 16-års alder

– Samvirke er det viktigste verktøyet for å kunne ha produksjon i hele landet

Olaf trekker fram at samvirke gjør det mulig å kunne få avsetning på varene bonden produserer – uten å konkurrere med hverandre. Overskuddet kommer tilbake til bonden. Dette er et viktig moment for folk som er bosatt i utkanten og i distriktene.

– Den unge bonden må med

Samvirke må være et tilbud for alle. Den unge bonden er framtida, og vi må gjøre vårt for at han eller hun skal føle seg inkludert.

Denne saken ble publisert: 29. september 2020