Valgkomitekurs i Innlandet

Landbruksråd Innlandet prøvde en ny vri på kompetanseheving og samarbeid for våre valgkomiteer. Fire fysiske samlinger på samme tid koblet sammen i teams og med kursholder Astri Liland fra Oslo.

Mandagskvelden samlet vel 40 valgkomitemedlemmer fra ni organisasjoner seg til kurs for valgkomitemedlemmer. Innlandet er et langt og vidt fylke, og deltakerne fordelte seg på fire fysiske steder; Alvdal, Vinstra, Hov i Land og Hamar.

Fra Oslo var fagsjef i Landbruk Arena, Astri Liland med som foredragsholder

Et nyttig kurs og til tross for hybridløsning, fikk vi gode muligheter for innspill og kommentarer og gode svar fra Astri.

Fra hybridvalgkomitekurs

Denne saken ble publisert: 9. november 2021